• Học bổng Xã hội Dân sự VOICE lần thứ 10

  Với mục tiêu xây dựng một xã hội dân sự độc lập, mạnh mẽ và năng động tại Việt Nam, VOICE đã triển khai Khóa Đào tạo Xã hội Dân sự trong hơn 8 năm qua. Sứ mệnh của khóa đào tạo này là giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng, và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội.

  Xem chi tiết Học bổng tại đây
 • Advocacy

  We run campaigns aimed at promoting human rights in collaboration with our partners.

  Learn more
 • Capacity Building

  We provide Vietnamese activists with more valuable knowledge and develop functional skills according to their interests.

  Learn more
 • Civil Society

  We assist in the creation and management of civil society projects in Vietnam.

  Learn more
 • Refugee Resettlement

  We advocate and find durable solutions for refugees from Vietnam who have to seek asylum due to their persecution.

  Learn more
 • We need your support!

  Your support will go a long way to help us pursue our vision.

  Learn more

VOICE vision: A strong, independent and vibrant civil society in Vietnam.

Donate Now!

Support VOICE... To improve the human rights situation in Vietnam.