• Học bổng Xã hội Dân sự VOICE lần thứ 10

  Với mục tiêu xây dựng một xã hội dân sự độc lập, mạnh mẽ và năng động tại Việt Nam, VOICE đã triển khai Khóa Đào tạo Xã hội Dân sự trong hơn 8 năm qua. Sứ mệnh của khóa đào tạo này là giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng, và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội.

  Xem chi tiết Học bổng tại đây
 • Vận Động

  Chúng tôi thực hiện các chiến dịch cùng với các đối tác nhằm thúc đẩy các quyền cơ bản.

  Xem thêm
 • Xây Dựng Năng Lực

  Chúng tôi cung cấp cho các nhà hoạt động kiến thức và phát triển các kỹ năng thiết thực dựa theo năng lực và sở thích của họ.

  Xem thêm
 • Xã Hội Dân Sự

  Chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến và quản lý các dự án xã hội dân sự tại Việt Nam.

  Xem thêm
 • Tái Định Cư Người Tị Nạn

  Chúng tôi vận động và tìm giải pháp lâu dài cho những người tị nạn từ Việt Nam phải xin tị nạn vì bị ngược đãi.

  Xem thêm
 • Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

  Sự hỗ trợ của bạn sẽ là động lực lớn lao giúp chúng tôi theo đuổi tầm nhìn tương lai của mình.

  Xem thêm

Tầm nhìn của VOICE: Một xã hội dân sự mạnh mẽ, độc lập và năng động tại Việt Nam.

Quyên góp ngay bây giờ!

Hỗ trợ VOICE... Để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.