VOICE bắt đầu làm đơn bảo lãnh người tỵ nạn qua chương trình Welcome Corps

             

Theo lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 1 năm 2023, VOICE đang tiến hành thủ tục nộp đơn bảo trợ người tỵ nạn theo chương trình Welcome Corps (hay còn được gọi là chương trình bảo trợ tư nhân).

Chương trình Welcome Corps này gồm hai giai đoạn chính. Ở giai đoạn thứ nhất, dự kiến kéo dài từ nay cho đến cuối tháng Sáu năm 2023, các tổ chức và cá nhân tại Mỹ có mong muốn đứng ra bảo trợ người tỵ nạn sẽ được chính phủ Mỹ giới thiệu một số gia đình tỵ nạn đã được bộ phận USRAP (chương trình tiếp nhận người tỵ nạn của Mỹ – United States Refugee Admissions Program) phỏng vấn và chấp thuận. Ở giai đoạn thứ hai, các tổ chức và cá nhân tại Mỹ sẽ có thể trực tiếp giới thiệu người tỵ nạn đến USRAP để tham gia phỏng vấn, và sau đó chủ động đứng ra bảo trợ cho những người tỵ nạn này.

Theo quy định hiện nay, một nhóm gồm 5 công dân Mỹ có thể bảo trợ cho một hồ sơ tỵ nạn. Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân bảo trợ cần phải có tối thiểu 2,275 đô-la Mỹ để giúp đỡ một người tỵ nạn định cư trong thời gian tối thiểu là 90 ngày kể từ khi họ đặt chân đến Mỹ.

Với sự hỗ trợ của VOICE Canada, VOICE Úc châu và Âu châu, VOICE dự định sẽ tham dự cả hai giai đoạn nêu trên. VOICE cũng đang nhận được sự tiếp tay của đông đảo quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi, nhất là các nhóm cựu thuyền nhân Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện công tác nhân đạo này hầu đáp lại lòng hào phóng khi nhiều người Mỹ đã dang tay đón nhận và bảo trợ thuyền nhân Việt Nam ngay từ những ngày đầu sau tháng Tư 1975.

Trước mắt, chúng tôi đang thành lập các “nhóm năm người” tại Mỹ để bắt đầu quá trình bảo trợ những người tỵ nạn mà chính phủ Mỹ giới thiệu trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sau, chúng tôi dự kiến sẽ giới thiệu đến USRAP một số người tỵ nạn Việt Nam đang tạm trú tại Thái Lan và đã được UNHCR cấp quy chế tỵ nạn.

VOICE sẽ tiếp tục cập nhật tin tức trên trang web này.

Quý vị có thể truy cập https://welcomecorps.org để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình.