Về VOICE

 

Tầm nhìn: Một xã hội dân sự Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và sôi động.

Sứ mệnh: VOICE đặt mục tiêu cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam thông qua thúc đẩy xã hội dân sự và pháp quyền ở trong nước.

VOICE nỗ lực để đạt được sứ mệnh thông qua các chương trình trao quyền cho cộng đồng. Chúng tôi có các nhân viên toàn thời gian tại trụ sở tại Manila, Philippines và một số nước khác để vận động và lên tiếng cho sứ mệnh của VOICE. Chúng tôi gõ cửa các đại biểu dân cử và theo đuổi các dự án sáng tạo.

Với khẩu hiệu “Our VOICE, Our Future”, sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi là ‘Trao quyền’ để các cá nhân có thể cất lên tiếng nói của họ.