Shiwei Ye – Humans of VOICE

             

“Hiện đang có một cuộc đàn áp, và vài người nói rằng đây là một trong những giai đoạn đàn áp tồi tệ nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tôi nghĩ đây là lý do quan trọng để tiếp tục hỗ trợ các chương trình xã hội dân sự, dù là thông qua VOICE hay là bất kỳ tổ chức xã hội dân sự độc lập nào khác trong và ngoài Việt Nam.

Để những tiếng nói độc lập tiếp tục tồn tại, để giúp tăng cường các kỹ năng và kiến thức mới cho các nhà hoạt động xã hội dân sự, những nhà bảo vệ nhân quyền. Để tiếp tục làm việc với chính phủ để làm cho chính phủ nhận ra rằng một xã hội dân sự độc lập và năng động thực sự tốt cho đất nước về lâu về dài.”

Shiwei Ye, quốc tịch Hoa Kỳ, là Thư ký Hội đồng Quản trị của VOICE. Ông hiện đang làm việc với các tổ chức nhân quyền địa phương, khu vực và quốc tế trong việc vận động, nghiên cứu, xây dựng năng lực và bảo vệ nhà hoạt động nhân quyền; cũng như làm công việc tài trợ ở Đông Nam Á và Đông Á.

Ông từng là nhân viên chương trình cấp cao của tổ chức phi chính phủ Human Rights in China (Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc) và cũng từng là đại diện khu vực Đông Nam Á cho tổ chức Civil Rights Defenders (Người bảo vệ Dân quyền) và tổ chức Federation for Human Rights (Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền).

Shiwei có bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, chuyên về Nhân quyền, ở Đại học Columbia; và bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế, chuyên về Hòa bình và An ninh, từ Đại học California Davis.

#HumansOfVOICE