Chúc mừng 70 năm ngày Quốc tế Nhân quyền

             

Bạn có biết: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tài liệu được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới?

Năm 1946, Eleanor Roosevelt (vợ của cựu Tổng thống Mỹ F.D. Roosevelt) được Tổng thống Harry Truman bổ nhiệm làm đại biểu tại Liên Hợp Quốc. Là người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền, bà đã ra sức xây dựng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà khẳng định:

“Hôm nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự kiện lớn không chỉ đối với Liên Hợp Quốc mà còn đối với cuộc sống của toàn nhân loại. Bản Tuyên ngôn này có thể trở thành một bản Magna Carta quốc tế, cho tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi.”

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 10/12/1948, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được xem như kết quả của cuộc Thế chiến thứ hai. Theo đó, cộng đồng quốc tế tuyên bố sẽ không bao giờ để cho những tàn bạo như trong cuộc xung đột Thế chiến xảy ra thêm một lần nào nữa.

Kể từ đây, bản Tuyên ngôn trên được ghi nhận như một tuyên bố chung nhằm đảm bảo các quyền của con người.

Ảnh: Kết quả thảo luận sau buổi học đầu tiên trong lớp Nhập môn Nhân quyền tại VOICE.

Tải sách Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát do Viện iSee phát hành: http://thuviennhanquyen.vn/Content/Home/References/tuyen-ngon-nhan-quyen-pho-quat-1948.pdf


VOICE đang cấp học bổng toàn phần: 
https://vietnamvoice.org/2018/12/hoc-bong-xa-hoi-dan-su-voice-lan-thu-9/
Chi tiết khóa đào tạo: https://bit.ly/KhoaDaoTaoVOICE
Theo dõi chương trình đào tạo:https://web.facebook.com/events/517923698695437/?active_tab=discussion

#HocBongXaHoiDanSuVOICE