Trò chuyện cùng Cha Peter Namwong

             

Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện với Cha Peter Namwong của Giám đốc Điều hành VOICE Trịnh Hội. Cha Peter Namwong là ân nhân của hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam tại Thái Lan. Cha đi tu từ năm 10 tuổi và thụ phong linh mục từ năm 1972 lúc cha chỉ mới 29 tuổi.

Bắt đầu làm việc trong các trại tỵ nạn từ năm 1976, có thể nói cha là người đã giúp cho nhiều người Việt tỵ nạn nhất ở Đông Nam Á. Vì cho đến bây giờ cha vẫn còn đang làm công việc đó.

Chính cha là người đã liên lạc với VOICE vào năm 2006 để báo cho biết là vẫn còn thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan. Và 12 năm sau, VOICE và cha vẫn đang cố hết sức giúp cho những người còn kẹt lại. Kể cả những thân phận tỵ nạn Việt Nam vừa mới phải bỏ nước ra đi.

Ông Trịnh Hội chia sẻ: “Thật lòng tôi rất thích công việc tôi hiện đang đảm trách cho VOICE. Bởi đơn giản vì tôi có dịp tiếp xúc và làm việc với những tấm lòng như cha. Trong suốt 12 năm qua.”