Vận Động

54 posts

VOICE đưa tiếng nói của các nhà hoạt động trong nước đến với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tạo mối quan hệ với các chính khách nước ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu để kêu gọi sự thay đổi chính sách về Việt Nam. Chúng tôi tham dự các cuộc hội nghị về nhân quyền, và tổ chức hội thảo với đối tác để nói về các vấn đề của Việt Nam và tìm cách giải quyết.

Một vài chiến dịch tiêu biểu:

Đồng hành cùng các tổ chức nhân quyền để phát biểu tại hội nghị UPR

Thực hiện phim Mẹ Vắng Nhà để kêu gọi tự do cho Mẹ Nấm