Xem livestream Nhà nước Việt Nam báo cáo nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc

             

Vào lúc 20:30 ngày 22/1/2019 theo giờ Việt Nam, đại điện Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền (UPR) lần thứ 3 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Geneva, Thuỵ Sĩ.

Phiên làm việc này gồm các phần:
1. Báo cáo việc thực thi nghĩa vụ nhân quyền của Nhà nước Việt Nam (2014 – 2018).
2. Phái đoàn ngoại giao các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc đặt câu hỏi về tình hình nhân quyền Việt Nam.
3. Sau phần hỏi – đáp, các đoàn ngoại giao sẽ gửi khuyến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy cải thiện tình hình nhân quyền trong 4 năm tới.
4. Việt Nam tuyên bố chấp nhận/xem xét với từng khuyến nghị.

Trước đó, cô Anna Nguyễn, đại diện của VOICE đã phát biểu tại Hội nghị Tiền Kiểm điểm UPR lần thứ 32 (12/12/2018) để cung cấp thêm thông tin về tình hình nhân quyền Việt Nam tới các bên quan tâm.

Trước thực trạng vi phạm nhân quyền gia tăng tại Việt Nam, VOICE đưa ra những khuyến nghị liên quan đến cải cách luật pháp sao cho tương thích với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết. Đặc biệt, các khuyến nghị nhấn mạnh đến việc đòi hỏi chấm dứt tình trạng bắt bớ và giam giữ tuỳ tiện, đàn áp các nhà hoạt động ôn hoà, cũng như chấm dứt nạn kiểm soát tự do thông tin, kiểm soát tự do ngôn luận, cùng nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác tại Việt Nam.

Xem toàn văn báo cáo chung của CIVICUS, VOICE VIETNAM, HUMAN RIGHTS FOUNDATION, VÀ CIVIL SOCIETY FORUM tại đây.

Nguồn ảnh từ UPR Info: https://www.facebook.com/UPRInfo/photos/a.164187113604760/2159814284042023/

Infographics về Việt Nam trước kỳ kiểm điểm UPR lần thứ 32. (Nguồn: UPR Info)