(Tiếng Việt) Xem livestream Nhà nước Việt Nam báo cáo nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.