VOICE vận động nhân quyền tại UPR 2019

             

Universal Periodic Review (UPR) là cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền. Cứ bốn năm một lần, mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ gửi báo cáo và đối thoại về tình hình thực thi nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva (Thuỵ Sĩ).

Kỳ kiểm điểm lần thứ 3 của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/01/2019. Nhằm cung cấp thêm thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, VOICE sẽ tham gia Hội nghị Tiền Kiểm điểm UPR lần thứ 32 (Pre-sessions of 32nd The Universal Periodic Review) tại Geneva, Thuỵ Sĩ (11-14/12/2018). Đây là hội nghị dành cho các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan nhân quyền quốc gia trình bày vấn đề nhân quyền và gửi các khuyến nghị mà họ muốn các phái đoàn ngoại giao khác nêu ra cho quốc gia được kiểm điểm.

Đại diện của VOICE sẽ trình bày về tình hình nhân quyền Việt Nam vào ngày 12/12/2018. Hội nghị chào đón tất cả các bên quan tâm như báo chí, tổ chức phi chính phủ, phái đoàn ngoại giao các nước bao gồm cả phái đoán của Việt Nam đến tham dự.

Bên lề sự kiện, phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà cũng sẽ được trình chiếu vào lúc 15.00 (tức 21.00 Việt Nam) tại phòng XXV, trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, VOICE và các tổ chức xã hội dân sự khác sẽ trình bày cụ thể hơn và trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam đến các bên liên quan.

Trước thực trạng vi phạm nhân quyền gia tăng tại Việt Nam, VOICE đưa ra những khuyến nghị liên quan đến cải cách luật pháp sao cho tương thích với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết. Đặc biệt, các khuyến nghị nhấn mạnh đến việc đòi hỏi chấm dứt tình trạng bắt bớ và giam giữ tuỳ tiện, đàn áp các nhà hoạt động ôn hoà, cũng như chấm dứt nạn kiểm soát tự do thông tin, tự do ngôn luận, cùng nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng với những khuyến nghị thẳng thắn đến từ cộng đồng quốc tế cùng những nỗ lực bền bỉ của các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, Nhà nước Việt Nam sẽ phải thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm Quyền con người.

#UPR
#VietnamUPR
#VietnamUPR2019

Co-Anna-Nguyen-Giam-doc_Chuong-Trinh-cua-VOICE-trong-chuyen-van-dong-nhan-quyen-tai-EU_Vietnam-VOICE
Cô Anna Nguyễn, Giám đốc Chương trình của VOICE trong chuyến vận động nhân quyền tại EU vừa qua.

Tham khảo:
Thông tin về hội nghị tiền kiểm điểm UPR lần thứ 32: https://www.upr-info.org/sites/default/files/pre-session32_concept_note_eng_finale.pdf
Chi tiết các khuyến nghị về nhân quyền Việt Nam: https://vietnamvoice.org/wp-content/uploads/2018/12/Vietnam-UPR-2019-Briefer.pdf