Bạn có biết: Việt Nam đã cam kết phê chuẩn và thực thi Công ước chống tra tấn tại UPR 2014?

             

Trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã chấp thuận khuyến nghị của các nước về việc phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn (CAT).

Các nước khuyến nghị gồm có Đan Mạch, Bỉ, Togo, Ba Lan, Thuỵ Sĩ, và Hoa Kỳ.

Trên thực tế, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này vào tháng 11/2014.

Tuy nhiên, Việt Nam không phê chuẩn một nghị định thư tuỳ chọn của Công ước này. Nghị định thư tuỳ chọn này quy định các quốc gia phải lập một cơ quan độc lập có trách nhiệm thanh tra các địa điểm giam giữ để ngăn chặn các hành vi tra tấn. Đồng thời, các nước cũng phải chấp nhận cho Liên Hiệp Quốc thanh tra các địa điểm này trong trường hợp cần thiết

Khâu phê chuẩn thì như vậy, còn khâu thực thi thì trái ngược với quy định cũng như tinh thần của Công ước. Có ít nhất hàng chục người đã chết trong đồn công an hoặc trong các trại giam giữ trong ba năm qua. Không ai biết con số chính xác là bao nhiêu.

Các cựu tù nhân bị kết án oan như Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén đều nói rằng họ bị điều tra viên tra tấn tàn bạo để buộc phải thú tội.

* UPR là viết tắt của Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát), là một cơ chế kiểm điểm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, diễn ra 4,5 năm một lần với tất cả các quốc gia thành viên.

#VietnamUPR

 Bạn có biết Việt Nam đã cam kết phê chuẩn và thực thi Công ước chống tra tấn tại UPR 2014 -UPR_KN_4
Trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã chấp thuận khuyến nghị của các nước về việc phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn.