Bạn có biết: Minh bạch hóa việc sử dụng án Tử hình – Những cam kết của Việt Nam về án tử hình tại UPR 2014

             

Minh bạch hoá việc sử dụng hình phạt tử hình là một cam kết của Việt Nam trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014 của Liên Hiệp Quốc.

New Zealand là nước đã đưa ra khuyến nghị này và được Việt Nam chấp nhận.

Trên thực tế, Bộ Công an Việt Nam đã gây “sốc” cho dư luận trong và ngoài nước khi bất ngờ công bố một báo cáo vào đầu tháng 2/2017 về việc thi hành án hình sự trong giai đoạn 2011 – 2016. Báo cáo nêu rõ Việt Nam có 1.134 tử tù. Trong ba năm (2013-2016), có 429 phạm nhân bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Có ít nhất 63 phạm nhân lãnh án tử hình trong năm 2016 và còn ít nhất 681 phạm nhân chờ ngày tiêm thuốc độc, tức là cứ 201 phạm nhân thì có một người chờ bị xử tử.

Khi so sánh trong cùng thời gian (2013 – 2016), Ân xá Quốc tế (Amnesty International), một tổ chức vận động xóa án tử hình, xếp Việt Nam là nước thi hành án tử hình nhiều thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Iran.

* UPR là viết tắt của Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát), là một cơ chế kiểm điểm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, diễn ra 4,5 năm một lần với tất cả các quốc gia thành viên.

* Bài có tham khảo thông tin từ Luật Khoa tạp chí.

#VietnamUPR #AbolishDeathPenalty

Minh bạch hoá việc sử dụng hình phạt tử hình là một cam kết của Việt Nam trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014 của Liên Hiệp Quốc UPR_KN_2
Minh bạch hoá việc sử dụng hình phạt tử hình là một cam kết của Việt Nam trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014 của Liên Hiệp Quốc.