Bạn có biết: Những cam kết của Việt Nam về án tử hình tại UPR 2014

             

Trong kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR năm 2014, Việt Nam đã cam kết với Liên Hiệp Quốc sẽ giảm số tội có án tử hình, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn án tử hình và ra luật hoãn thi hành án tử hình.

Các nước đưa ra khuyến nghị này bao gồm Thuỵ Sĩ, Bỉ, Italy, New Zealand, và Namibia.

Trên thực tế, Việt Nam đã tiến hành cải cách đáng kể Bộ luật Hình sự khi giảm bốn tội có án tử hình khi thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015, rút số tội có án tử hình từ 22 xuống còn 18.

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng quy định thêm một trường hợp không bị tuyên án tử hình, bất kể phạm tội gì, đó là người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Bộ luật Hình sự 2015 cũng bổ sung thêm hai trường hợp không bị thi hành án tử hình đã tuyên, bao gồm:

– Người đủ 75 tuổi trở lên;

– Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Ngoài những quy định nêu trên, Việt Nam chưa ban hành một quy định nào về việc hoãn thi hành án tử hình đối với các án đã tuyên.

* UPR là viết tắt của Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát), là một cơ chế kiểm điểm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, diễn ra 4,5 năm một lần với tất cả các quốc gia thành viên.

#VietnamUPR