Danh sách ủng hộ từ Cộng đồng Việt Nam Tự do New Jersey

             

VOICE xin gửi đến quý vị danh sách các cá nhân từ Cộng đồng Việt Nam Tự do New Jersey đã ủng hộ như sau:

Tổng cộng  $ 1,400.00               –     1,400.00    
Họ và tên  Pledged $    Received Paid By: Deposited
ÔB Lê Quốc-Ánh Nguyệt (North Brunwick,NJ)  $           100.00               100.00 519
Cô Nguyễn Bích Dương (Montclair, NJ)  $           100.00               100.00 CASH
Chú An-Quý Hùng (Jersey City.NJ )  $           100.00               100.00 1307
A/C Phương & Tuấn (Bridgewater, NJ)  $           100.00               100.00 CR Card
A/C Timothy Nguyễn (Sacramento, CA)  $           500.00               500.00 Paypal
A/C Bùi Minh Ngọc (Jersey City, NJ)  $           100.00               100.00 585
A/C Mai & Lộc Hoàng (Bridgewater, NJ)  $           100.00               100.00 CR card
A/C Trang & Tiến Nguyễn (South Plainfield, NJ)  $           100.00               100.00 Ck 369
A/C Ðào Mạnh Hùng – Canada  $           100.00               100.00 Paypal
A/C Tuấn V. Nguyễn, Parsipany, NJ  $           100.00               100.00 1448 11/4/2014