Danh sách quý vị mạnh thường quân ủng hộ NJVACA cho VOICE

             
Stt Họ và tên T. Phố/T. Bang TN.Viên Số tiền
1 ÔB Lê Quốc-Ánh Nguyệt North Brunswick, NJ NJVACA $100.00
2 Cô Nguyễn Bích Dương Montclair, NJ Bích $100.00
3 Chú An-Quý Hùng Jersey City, NJ NJVACA $100.00
4 A/C Phương & Tuấn Lê Bridgewater, NJ Phương $100.00
5 A/C Timothy Nguyễn Sacramento, CA Trung & H.Anh $500.00
6 A/C Bùi Minh Ngọc Jersey City, NJ NJVACA $100.00
7 A/C Mai & Lộc Hoàng Bridgewater, NJ Trung & H.Anh $100.00
8 A/C Trang & Tiến Nguyễn South Plainfield, NJ Quoc $100.00
9 A/C Ðào Mạnh Hùng Canada NJVACA $100.00
10 A/C Tuấn V. Nguyễn Parsippany, NJ Trung & H.Anh $100.00
11 Hà & Phúc Hoàng Edison, NJ/Florida Trung & H.Anh $200.00
12 Hội Ðồng Hương Thừa Thiên Huế South, NJ Tu Le $200.00
13 SỷHân Ngô/Rot Nguyễn Troy, MI NJVACA $100.00
14 Khánh Nguyễn/Hùng Quách Edison, NJ Trung & H.Anh $100.00
15 L. Phương Nguyễn/Daniel Văn Trần E. Hanover, NJ NJVACA $100.00
16 Ȏng bà Lý Văn Hùng Hillsborough, NJ Trung & H.Anh $200.00
17 Lý Trung & Nguyễn T. Hoàng-Anh Bridgewater, NJ Trung & H.Anh $200.00
18 Ȏng bà Lý Hiếu Hamilton, NL Trung & H.Anh $50.00
19 Ȏng bà Lý Quãng Levittown, PA Trung & H.Anh $50.00
20 Ȏng bà Lý Kiệt Woodland, NJ Trung & H.Anh $50.00
21 Vivek & Huỳnh-Nga Rajgarhia Bridgewater, NJ Trung & H.Anh $500.00
22 Ȏng bà Trịnh D. Vinh Massapequa, NY Trung & H.Anh $100.00
23 Phạm Victoria Edison, NJ Trung & H.Anh $50.00
24 Nguyễn Trí Edison, NJ Trung & H.Anh $50.00
25 Ȏng bà Lê Toàn Parsippany, NJ Trung & H.Anh $100.00
26 Ȏng bà Nguyễn Tự Lực Edison, NJ Trung & H.Anh $50.00
27 Đặng Hưng Tiên & Trần N. Vân Sacramento, CA Trung & H.Anh $200.00
28 Trương Tiên Linh & Hà Diệm Minh San Jose, CA Trung & H.Anh $200.00
29 Phạm Ngọc Phương San Jose, CA Trung & H.Anh $50.00
30 Hồ Thị Kim-Hồng Orlando, Fl Trung & H.Anh $50.00
31 Phan Phương & Quỳnh-Hoa Columbia, SC Trung & H.Anh $100.00
32 T & D Gentle Dental Care, LLC (N/S Khoa Trần) Edison, NJ NJVACA $100.00
33 Mai Trần Nguyễn Audubon, PA NJVACA $100.00
34 ÔB Thuyết Lê & thân hữu Warren, NJ Trang &A. An $1,260.00
35 ÔB Andrew (An) Trương Flemington, NJ Trang &A. An $200.00
36 ÔB Lich Cao (LêThu Nguyễn) Colonia, NJ Trang &A. An $200.00
37 ÔB Thomas Nguyễn Houston, TX Trang &A. An $200.00
38 TN & D Machine, Inc Houston, TX Trang &A. An $200.00
39 ÔB Don Vũ Pittsburgh, PA Trang &A. An $200.00
40 ÔB Hải Lê Sicklerville, NJ Trang &A. An $100.00
41 ÔB Peter Hồ (An Dung) Middletown, NJ Trang &A. An $200.00
42 ÔB Trần Trí Houston, TX Trang &A. An $50.00
43 Bà Mỹ Nga Trần Leonardo, NJ Trang &A. An $30.00
44 ÔB Toản Q. Đàm Annandale, VA Trang &A. An $30.00
45 ÔB Nhị X. Nghiêm Tom River, NJ Trang &A. An $100.00
46 LNC Technology, LLC Bell Mead, NJ Trang &A. An $100.00
47 ÔB Phúc Đức Lê Edison, NJ Trang &A. An $20.00
48 ÔB Jimmy Nguyễn Green Brook, NJ Trang &A. An $110.00
49 T & Son Corp. (Trần Quang) Jersey City, NJ NJVACA $200.00
50 Thắng Ðức Nguyễn Slidell, LA NJVACA $500.00
51 Linh &Tuấn Trương Piscataway, NJ NJVACA $100.00
52 Nguyễn T. Ngọc Hạ Bridgewater, NJ Trung & H.Anh $100.00
53 Chi & Khanh Lê San Diego, CA NJVACA $150.00
54 Eileen Huỳnh (WFG Financial Group) Edison, NJ NJVACA $300.00
55 C.Mỷ Thanh & /BS Dũng Nguyễn Warren, NJ Trung & H.Anh $250.00
56 Thẩm Mỷ Viện Mỷ Ngọc Phan Westminster, CA NJVACA $200.00
57 Loan K. & Toãn Lê Jersey City, NJ NJVACA $100.00
58 C/Thím Tâm/Tiến Nguyễn (Chùa Tường Vân) Jersey City, NJ NJVACA $200.00
59 Cô/Chú Nhật Trần Bayonne, NJ NJVACA $50.00
60 A.Ðức /Chị Nga Hoàng Edison, NJ NJVACA $50.00
 61  Trang Trương  New Jersey  $1,000
 62  Lê Thúy Anh  Hillsborough NJ  $300
63 ÔB Nguyễn Dương Warren, NJ Trung & H.Anh $50.00
64 Cô/Chú Hoàng Lan New York, NJ NJVACA $150.00
65 A/C Cường và Mai Ngọc Phan Bridgewater, NJ NJVACA $50.00
66 A/C Duy & Như Tȏn Bridgewater, NJ NJVACA $50.00
67 Chubb’s Co. match A/C Phương & Tuấn Lȇ Bridgewater, NJ Phương Lê $100.00
Total $11,200.00
Ghi chú:
Nếu tên quý vị khȏng có trong danh sách này.   Tên của quý vị sẻ được ghi vào số báo tới.
Thành thật cảm tạ và ghi ơn những tấm lòng vàng của quý vị.