Danh sách ủng hộ đồng bào tỵ nạn tại Thái Lan – Cập nhật lần 3

             

VOICE xin cập nhật tới bạn đọc danh sách quý vị đã quyên góp ủng hộ đồng bào tỵ nạn tại Thái Lan. Đây là danh sách cập nhật lần thứ 3.

Trân trọng.

—-

Báo Cáo Tài Chánh và Danh Sách Cập Nhật

Nam Lộc

(List #3 as of October 17, 2014)

1. Ninh Viêt Hưng Lake Mary, FL $300.00
2. Ô. B. Lê Văn Chính San Leandro, CA $200.00
3. Ô. B. Lê T. Quốc Margate, FL $500.00
4. Tan Nguyen Houston, TX $50.00
5. Trần Trọng Thủy Santa Clara, CA $50.00
6. Ha Ngoc Tran Baltimore, MD $100.00
7. Hung & Trang Nguyen Richmond Hill, GA $100.00
8. Duc Vu Winnipeg, Canada $200.00
9. Lê Quách Nepean, Canada $50.00
10. Đinh Tiên Khiêu Quebec, Canada $200.00
11. Nhật Hương Montréal, Canada $500.00
12. Tan Duy le
  1. Henrietta, NY
$30.00
13. Kim Nguyen San Diego, CA $100.00
14. Lê Ngọc Lan San Jose, CA $100.00
15. Đỗ Thị Nhuận Westminster, CA $100.00
Tổng cộng $2,580