Giảng viên

Giang-Vien-mon-Van-Dong-Trinh-Hoi-VIETNAM-VOICE Trịnh Hội
Giảng dạy môn Vận động (Advocacy)
Luật sư Trịnh Hội theo học ngành Luật và Văn chương tại Đại học Melbourne (Úc) và học Thạc sĩ tại Đại học Oxford (Anh). Ông hiện là Giám đốc điều hành của VOICE.
Giang-vien-bao-chi-Nguyen-Khanh-VIETNAM-VOICE Nguyễn Khanh
Giảng dạy môn Nghiệp vụ Báo chí
Nhà báo Nguyễn Khanh là Cựu giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á châu Tự do (RFA), và cũng từng là Giám đốc Vận hành của VOICE (COO).
Ong-Shiwei-mot-trong-năm-thành-viên-hội-đồng-quản-trị-VOICE-VOICES-Board-of-Directors-VIETNAM-VOICE copy Shiwei Ye
Giảng dạy môn Tư duy Chiến lược (Strategic Thinking)
Shiwei Ye theo học Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, chuyên về Nhân quyền, ở Đại học Columbia; Cử nhân Quan hệ Quốc tế, chuyên về Hòa bình và An ninh, từ Đại học California Davis.
Giang-vien-Lich-su-phong-trao-dan-chu-Viet-Nam-Nghe-Thuat-Lanh-Dao-Leadership-Giao-su-Doan-Viet-Hoat-VIETNAM-VOICE Đoàn Viết Hoạt
Lịch sử Phong trào Dân chủ Việt Nam, Nghệ thuật Lãnh đạo
Đoàn Viết Hoạt là một nhà báo, nhà giáo dục và nhà hoạt động dân chủ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ về giáo dục và quản trị đại học tại Đại học Bang Florida vào năm 1971. Ông thường được gọi là “Sakharov của Việt Nam”.
Giang-vien-mon-lich-su-Giao-su-Ngo-Nhan-Dung-VIETNAM-VOICE Ngô Nhân Dụng
Giảng dạy môn Kinh tế học và Lịch sử Việt Nam
Giáo sư Ngôn Nhân Dụng từng là Giáo sư Kinh tế tại Đại học McGill ở Canada. Ông là tác giả cuốn sách lịch sử ‘Đứng vững ngàn năm’. Ông hiện là chủ bút báo Người Việt.
Giang-vien-mon-Van-dong-va-luat-phap-chau-Au-Nguyen-Gia-Duong-VIETNAM-VOICE Nguyễn Gia Dương
Giảng dạy môn Chính trị Châu Âu và Vận động ở Châu Âu
Nguyễn Gia Dương theo học Thạc sĩ ngành Luật Kinh doanh và Thuế tại Đại học HEC Paris. Ông hiện là đại diện của VOICE Pháp, và tham gia vào các công việc vận động nhân quyền của VOICE tại Châu Âu.
Giang-vien-mon-Quan-ly-du-an-Dinh-Thao-VIETNAM-VOICE Đinh Thảo
Giảng dạy môn Quản lý Dự án
Nhà hoạt động Đinh Thảo là từng là thành viên của Tổ chức môi trường Green Trees và hiện tại là thành viên của Hate Change. Cô từng phát biểu về tình hình nhân quyền của Việt Nam tại phiên họp thứ 36 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ở Geneva vào năm 2017.
Giang-vien-nam-VOICE-VIETNAM Nguyễn Quân
Giảng dạy môn Nhập môn Chính trị
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật tại Việt Nam, trở thành thực tập sinh của VOICE và hiện là Quản lý Đào tạo của VOICE.
Giang-vien-nam-VOICE-VIETNAM Trần Minh
Giảng dạy môn Nhập môn Nhân quyền
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Nhân quyền, chuyên về nhân quyền và bình đẳng giới. Ông cũng là một nhà hoạt động xã hội năng động khi tham gia vào nhiều phong trào xã hội gần đây tại Việt Nam.
Giang-vien-nu-VOICE-VIETNAM An Phạm
Dạy môn Quan hệ quốc tế (tập trung vào khu vực Đông Á)
Bà là chuyên gia về Quan hệ Quốc tế, có nhiều nghiên cứu về các vấn đề như Lịch sử Asean, xung đột Trung Quốc – Hoa Kỳ, hay Tranh chấp Biển Đông.