Lịch chiếu phim Mẹ Vắng Nhà

             
Hai tháng trước, khi VOICE quyết định sẽ phổ biến cuốn phim tài liệu này, chúng tôi chỉ mong là sẽ chiếu được ở vài thành phố, rồi đến cuối tháng 8 sẽ để lên internet cho đồng bào khắp nơi trên thế giới có thể coi.
Thế nhưng đồng bào khắp nơi trên thế giới lại rất sốt sắng muốn giúp VOICE tổ chức chiếu phim tại thành phố của họ. Họ cảm thấy buổi chiếu là một cơ hội để kết nối với những đồng hương vẫn tha thiết với quê hương Việt Nam. VOICE cũng cảm thấy vậy. Quả thật cuốn phim đã cho phép chúng tôi được gặp gỡ những tấm lòng yêu nước, yêu đồng bào ở khắp nơi. Chúng tôi rất trân quý quãng đường Mẹ Vắng Nhà đã và sẽ đi.
Me_Vang_Nha_When_Mother_s_Away-Poster_Documentary-film_Ap-phich-Phim-tai-lieu_VIETNAM-VOICE
Poster phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà
Mặc dù còn rất nhiều quý thân hữu vẫn muốn giúp VOICE tổ chức chiếu phim, chúng tôi rất cám ơn nhã ý của quý vị, nhưng chúng tôi xin chọn ngày 10 tháng 10, là ngày Mẹ Nấm bị bắt, làm ngày khép lại chuyến công chiếu. Còn rất nhiều việc chúng ta có thể làm cho quê hương Việt Nam, chúng ta sẽ còn nhiều dịp góp sức cùng nhau.
Đây là danh sách lịch chiếu của Mẹ Vắng Nhà, bao gồm những nơi chúng ta đã đi qua, và những nơi sẽ đến.
May 1 – Foreign Embassy in Vietnam
June 15 – Melbourne, Australia
June 16 – Sydney, Australia
June 17 – Brisbane, Australia
June 27 – FCCT, Bangkok, Thailand
July 2 – Foreign Embassy in Vietnam
July 20 – Houston, Texas, USA
July 28 – Westminster, California, USA
July 29 – San Jose, California, USA
August 3 – My Khanh Parish, Vinh Diocese, Vietnam
August 11 – Sydney, Australia
August 11 – Brisbane, Australia
August 12 – Melbourne, Australia
August 17 – Manila, Philippines
August 17 – Taipei, Taiwan
August 18 – Toronto, Ontario, Canada
August 19 – Ottawa, Ontario, Canada
August 25 – Montreal, Quebec, Canada
August 31 – Falls Church, Virginia, USA
September 2 – Calgary, Alberta, Canada
September 3 – Edmonton, Alberta, Canada
September 4 – Oslo, Norway
September 5 – Sandefjord, Norway
September 8 – Adelaide, Australia
September 9 – San Diego, California, USA
September 14 – Prague, Czech
September 15 – Brussels, Belgium
September 15 – Minneapolis, Minnesota, USA
September 19 – Seoul, Korea
September 22 – Raleigh, North Carolina, USA
September 22 – Paris, France
September 22 – Milpitas, California, USA
September 22 – Aalborg, Denmark
September 23 – Charlotte, North Carolina, USA
September 23 – Lyon, France
September 23 – Munich, Germany
September 23 – Aarthus, Denmark
September 23 – Odense, Denmark
September 28 – Copenhagen, Denmark
September 29 – Boston, Massachusetts, USA
September 30 – Chicago, Illinois, USA
September 30 – London, UK
October 5 – Dallas, Texas, USA
October 6 – Portland, USA
October 6 – Prague, Czech
October 6 – Vancouver, Canada
October 7 – Columbia, South Carolina, USA
October 7 – Seattle, USA
October 10 – Washington DC, USA
October 10 – Release Event
Me_Vang_Nha_Lich-Chieu-Phim-VIETNAM-VOICE
Lịch chiếu phim Mẹ Vắng Nhà

 

#FreeMeNam #FreeMotherMushroom
#MeVangNha #WhenMotherIsAway
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
hoặc inbox trực tiếp với fanpage Mẹ Vắng Nhà: www.facebook.com/PhimMeVangNha

Trailer phim Mẹ Vắng Nhà

Me_Vang_Nha_When_Mother_s_Away_VIETNAM-VOICE
(*)Cập Nhật
Mời các bạn xem bộ phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà bản đầy đủ 42 phút.