VOICE là một tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả đóng góp đều được khấu trừ thuế theo luật định. Mọi thắc mắc về đóng góp, xin liên hệ đến quản lý tài chánh của VOICE là anh Sang qua email: sangpcb@gmail.com Bạn có thể đóng góp cho VOICE qua PayPal, Vui lòng nhấp vào nút “Donate” bên dưới.
Ngoài PayPal, bạn có thể gửi check trực tiếp cho VOICE đến địa chỉ sau: VOICE 245 E Pepper Dr Long Beach, CA 90807 USA Bạn cũng có thể mua sắm qua chương trình Amazon Smile. VOICE sẽ nhận được một phần nhỏ của số tiền lời từ Amazon.
VOICE cũng là một thành viên của mạng lưới OneVietnam (onevietnam.org/voice), dễ dàng hơn cho những người ủng hộ có thể tìm hiểu, chia sẻ và tài trợ cho VOICE.