(Tiếng Việt) Pam Baker – Người luật sư đấu tranh cho quyền của người Việt tị nạn ở Hong Kong

             

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.