(Tiếng Việt) Shiwei Ye: Có thể nhiều người không biết, nhưng tôi là một người tị nạn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.