Humans of VOICE: Đoàn Việt Trung

“Tôi luôn có niềm tin rằng một xã hội dân sự phát triển đủ mạnh, độc lập và sôi động sẽ có khả năng làm cho nhà cầm quyền phải lắng nghe tiếng nói của người dân, Việt Nam sẽ có được dân chủ, đó là ước mơ của tôi cho Việt Nam tương lai.” … Đọc tiếp Humans of VOICE: Đoàn Việt Trung