Xã hội Dân sự

Xã hội dân sự từng là một cụm từ rất nhạy cảm tại Việt Nam sau chiến tranh. Tuy nhiên từ sau thời kỳ Đổi mới 1986 của chính quyền Việt Nam, khái niệm xã hội dân sự dần trở nên quen thuộc hơn trong đời sống của người dân. Đặc biệt là gần đây sau những tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc và những sự cố môi trường do yếu kém trong điều hành của chính quyền đã khiến các phong trào xã hội, các hội nhóm tự phát độc lập ra đời ngày một nhiều.

VOICE hiện nay có hàng loạt các dự án đang triển khai tại Việt Nam cũng như có nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thực hiện các dự án xã hội trong nước, góp phần vào thúc đẩy phát triển xã hội dân sự.