• Xây dựng Năng lực

    Chương trình thực tập sáu tháng của chúng tôi được thiết kế để đào tạo các nhà hoạt động xã hội nhân quyền tận tâm từ Việt Nam và trang bị cho họ các công cụ mới để trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả hơn trong xã hội dân sự. Chúng tôi cung cấp cho các nhà hoạt động kiến thức và phát triển các kỹ năng thiết thực dựa theo năng lực và sở thích của họ. Nội dung các khóa đào tạo bao gồm các lĩnh vực như: Lịch sử Việt Nam, Ý thức hệ Chính trị, Vận động, Các Cơ chế Nhân quyền, Tiếng Anh,… Và các lớp phát triển kỹ năng như: Kỹ năng Giao tiếp, Truyền thông Đa Phương tiện, Quản lý Dự án,…