voice logo - PNG

Logo của VOICE được thiết kế bởi họa sĩ Tuan Kien Nguyen, người vận hành www.ANHOI.com.

Còn dưới đây là giải thích chi tiết về ý nghĩa của logo:

logo voice