VOICE làm gì

ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo sáu tháng bao gồm các lớp về kỹ năng, kiến ​​thức và cơ hội thực tập quốc tế tập trung vào các chủ đề liên quan đến quyền con người, luật pháp và phong trào xã hội dân sự.

VẬN ĐỘNG

Đưa tiếng nói của các nhà hoạt động trong nước đến với cộng đồng quốc tế để kêu gọi sự thay đổi chính sách về Việt Nam. Nhằm thúc đẩy nhân quyền cho người Việt Nam.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Tái định cư người tỵ nạn, trao cho họ một cuộc sống mới, một tương lai tràn đầy hy vọng, cho họ cơ hội được khẳng định bản thân trong xã hội công bằng, tự do.columnHeading module

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI DÂN SỰ

Góp phần vào việc thúc đẩy phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam qua việc thực hiện và hỗ trợ các dự án nhằm giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau.