• Vận Động

  Chúng tôi thực hiện các chiến dịch cùng với các đối tác nhằm thúc đẩy các quyền cơ bản.

  Xem thêm
 • Xây Dựng Năng Lực

  Chúng tôi cung cấp cho các nhà hoạt động kiến thức và phát triển các kỹ năng thiết thực dựa theo năng lực và sở thích của họ.

  Xem thêm
 • Xã Hội Dân Sự

  Chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến và quản lý các dự án xã hội dân sự tại Việt Nam.

  Xem thêm
 • Tái Định Cư Người Tị Nạn

  Chúng tôi vận động và tìm giải pháp lâu dài cho những người tị nạn từ Việt Nam phải xin tị nạn vì bị ngược đãi.

  Xem thêm
 • Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

  Sự hỗ trợ của bạn sẽ là động lực lớn lao giúp chúng tôi theo đuổi tầm nhìn tương lai của mình.

  Xem thêm

Tầm nhìn của VOICE: Một xã hội dân sự mạnh mẽ, độc lập và năng động tại Việt Nam.

Quyên góp ngay bây giờ!

Hỗ trợ VOICE... Để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.