voice logo - PNG

Logo của VOICE được thiết kế bởi nghệ sĩ Tuan Kien Nguyen tại www.ANHOI.com.

Còn dưới đây là giải thích chi tiết về logo của VOICE:

logo voice