Tuyên bố về Dự luật Đặc khu, Luật An ninh mạng và việc chính quyền đàn áp người biểu tình

TUYÊN BỐ VỀ DỰ LUẬT ĐẶC KHU, LUẬT AN NINH MẠNG, VÀ VIỆC CHÍNH QUYỀN ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Việc đưa ra Dự luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Read More