Humans of VOICE: Nguyễn Thiên Giang

“Thứ khiến tôi tự hào không phải là những gì VOICE Australia và VOICE đã làm được, mà chính là việc chúng tôi, những người Việt có chung suy nghĩ, chung lý tưởng, đến từ khắp nơi trên thế giới, đã đứng cùng với nhau và hành động cho quê hương.” Tuần này, chúng ta … Đọc tiếp Humans of VOICE: Nguyễn Thiên Giang