Lời cảm ơn

Trong 20 năm qua, VOICE không thể đi xa đến thế nếu không có các thành viên hội đồng quản trị và những người ủng hộ chúng tôi, mà phần lớn là những cựu người tị nạn, ở khắp nơi trên thế giới. VOICE xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và mong muốn sự hỗ trợ tiếp tục cho các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng dành lòng biết ơn đến các đối tác, các NGO và các cá nhân, những người chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh, cũng như đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, pháp quyền hơn.

Việt Nam VOICE, Our Voice, Our Future.

We wish to thank all our past and present Board Members as well as our supporters being mainly former refugees from the Philippines currently resettled in Norway, USA, Australia and Canada, who continue to support both of our programs.  We want to also extend our gratitude to our partners, NGOs and individuals in the Philippines who share our vision and mission for a better Vietnam.