Liên hệ

Chúng tôi muốn lắng nghe bạn!

Với các thông tin và yêu cầu chung, vui lòng gọi cho Văn phòng đại diện của chúng tôi tại Manila: +63 2 571 5439

Thư từ cho chúng tôi theo địa chỉ:
245 E Pepper Dr
Long Beach, CA 90807
USA

E-mail: contact@vietnamvoice.org

VOICE cũng là một phần của mạng lưới OneVietnam (onevietnam.org/voice), giúp những người hỗ trợ dễ dàng hơn khi tìm hiểu, chia sẻ và tài trợ cho VOICE.

 

We’d love to hear from you!

For general inquiries and information, call our Representative Office in Manila: +63 2 571 5439

Write to us at:
245 E Pepper Dr
Long Beach, CA 90807
USA

E-mail: contact@vietnamvoice.org

VOICE is also a part of the OneVietnam network (onevietnam.org/voice), making it easier for supporters to find, learn about, share, and donate to VOICE.
[bestwebsoft_contact_form]