Vietnamese Blogger Gets 7 Years in Jail for Reporting on Toxic Spill – The New York Times

Đưa tin liên quan Formosa xả thải - Blogger Việt Nam nhận án 7 năm tù giam - VIETNAM VOICE - 28Vietnam-superJumbo

Nguyen Van Hoa at his trial in Ha Tinh, Vietnam, on Monday. He was convicted of spreading anti-state propaganda for producing videos and writing about protests over an environmental disaster. Credit Cong Tuong/Vietnam News Agency, via Associated Press BANGKOK — Read More …

VOICE holds Vietnam accountable to human rights agreements on mid-term campaign

VOICE delegation at the UN office in Geneva. From left to right- Anna Nguyen, Le Thi Minh Ha, and Dinh Thao. Vietnam UPR Phái đoàn của VOICE tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Từ trái sang phải: cô Anna Nguyễn, bà Lê Thị Minh Hà và cô Đinh Thảo. Nguồn: Trang Facebook “VietnamUPR”

VOICE delegation at the UN office in Geneva. From left to right: Anna Nguyen, Le Thi Minh Ha, and Dinh Thao. Source: VietnamUPR Facebook page Haiy Le, October 9, 2017: When the human rights group, Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment Read More …

Blogger Mẹ Nấm – người luôn vắng mặt khi được quốc tế vinh danh

Blogger Mẹ Nấm – người luôn vắng mặt khi được quốc tế vinh danh

Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm nay vừa vinh danh 13 người phụ nữ hoạt động vì quyền con người từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Blogger Mẹ Nấm Read More …