The Washington Post: Apparent crackdown in Vietnam on social media, but many users undeterred

Nhà hoạt động Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến) tìm kiếm thông tin trên internet tại quán cafe Tự Do Hà Nội - Dù Mạng Xã Hội Việt Nam Bị Đàn Áp Mạnh Tay, Nhưng Nhiều Người Vẫn Không Hề Chùn Bước

Vietnamese activist Anh Chi searches the Internet at Tu Do (Freedom) cafe in Hanoi. REUTERS/Kham (Kham/Reuters) By Vincent Bevins HANOI — The police in ­communist-led Vietnam have been cracking down especially hard on free expression over social media for the Read More …

Amnesty International: Missing Human Rights Defender At Risk Of Torture: Nguyễn Bắc Truyển

Amnesty International kêu gọi hành động khẩn cấp với ông Nguyễn Bắc Truyển

URGENT ACTION MISSING HUMAN RIGHTS DEFENDER AT RISK OF TORTURE Former prisoner of conscience, Nguyễn Bắc Truyển was last seen on 30 July 2017 after dropping off his wife outside her place of work in Ho Chi Minh City, Viet Read More …