Amnesty International: Viet Nam: activists held incommunicado may face life in prison

Amnesty International lo ngại sức khỏe của ba nhà hoạt động Việt Nam trong tình trạng biệt giam. Từ trái qua phải Ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn

URGENT ACTION ACTIVISTS HELD INCOMMUNICADO MAY FACE LIFE IN PRISON Three Vietnamese activists, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, and Phạm Văn Trội, are being held incommunicado at B14 prison in Hà Nội after their arrests on 30 July 2017. Read More …

Los Angeles Times: Inspired to ‘build trust and work together,’ Tibetans and Vietnamese hold human rights conference in Little Saigon

Hội Thảo Nhân Quyền Tây Tạng - Việt Nam, Xây Dựng Lòng Tin Và Cùng Nhau Hành Động, Tong Thong Tay Tang Lobsang Sangay , Luat su Trinh Hoi

President Lobsang Sangay, head of the Tibetan government-in-exile in India, center right, prays with monks at a temple as Hoi Trinh, a lawyer and expert in international refugee law, stands nearby during a human rights conference Saturday in Orange County’s Read More …

The Washington Post: Apparent crackdown in Vietnam on social media, but many users undeterred

Nhà hoạt động Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến) tìm kiếm thông tin trên internet tại quán cafe Tự Do Hà Nội - Dù Mạng Xã Hội Việt Nam Bị Đàn Áp Mạnh Tay, Nhưng Nhiều Người Vẫn Không Hề Chùn Bước

Vietnamese activist Anh Chi searches the Internet at Tu Do (Freedom) cafe in Hanoi. REUTERS/Kham (Kham/Reuters) By Vincent Bevins HANOI — The police in ­communist-led Vietnam have been cracking down especially hard on free expression over social media for the Read More …