Về VOICE

VOICE, viết tắt của Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment, có nghĩa là Sáng kiến Thể hiện Lương Tâm Người Việt Hải ngoại, là một tổ chức độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, lên tiếng cho cộng đồng người Việt Nam thông qua thúc đẩy phát triển xã hội dân sự, vận động cho nhân quyền và pháp trị, và giúp tái định cư những người Việt tin nạn.
Quá trình hình thành và phát triển
 
VOICE hoạt động không chính thức như một văn phòng đại diện của Cộng đồng người Việt Úc châu tại Manila, Philippines từ năm 1997, nhằm tư vấn pháp lý, hỗ trợ 2.500 người Việt Nam không quốc tịch đang tị nạn tại quốc gia này. Từ đó VOICE hợp tác với những Tổ chức phi chính phủ và nhóm cộng đồng khác đã giúp 2.500 người, bao gồm cả những người có vợ chồng, con cái là người Philippines, tái định cư ở một nước thứ ba.
 
VOICE đăng ký thành một tổ chức chính thức tại California, Hoa Kỳ vào năm 2007.
 
Tóm lược về hành trình của chúng tôi:
 • 2000 – 2002: Chúng tôi vận động để chương trình Nhân đạo Đặc biệt của Úc cho phép 230 người tị nạn đoàn tụ với người thân tại Australia;
 • 2004 – 2007: Dự án Tái định cư Mỹ Việt tại Philippines (VRPP) giúp cho 1.573 cá nhân ở Philippines sang Hoa Kỳ định cư;
 • 2005 – 2007: 49 trường hợp (hay 188 cá nhân) người tị nạn Việt Nam tại Philippines được Cấp giấy phép cư trú với Thân nhân tại Na Uy;
 • 2005 – 2009: Chính sách của Canada về người Việt Nam không quốc tịch tại Philippines cho phép khoảng 200 cá nhân gồm cả vợ chồng, con cái người Philippines đi định cư tại Canada với sự hỗ trợ của các nhóm cộng đồng.
 • 2007 đến nay: Tiếp tục vận động cho các trường hợp còn lại tại Philippines, Thailand và Campuchia.
 • 2007 đến nay: Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo cho các nhà hoạt động trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Hiện tại, VOICE là một trong số ít các tổ chức dẫn đầu trong nỗ lực vận động cho những người tị nạn và thuyền nhân Việt Nam còn lại trong khu vực Đông Nam Á từ sau khi Sài Gòn sụp đổ 1975. Giống như một chiếc la bàn, công việc và nỗ lực vận động của chúng tôi để đảm bảo ‘con thuyền nào cũng tìm được đến bến bờ’.

 

[English ver.] VOICE informally began in 1997 in Manila as a small legal aid office (formerly the Representative Office of the Vietnamese Community in Australia) to help the 2,500 stateless Vietnamese refugees in the Philippines. Since then, VOICE, in collaboration with other NGOs and community groups, has helped to resettle over 2,500 individuals including Filipino spouses and children.  VOICE formally registered as a 501(c)(3) organisation in California, USA in 2007.
VOICE strives to achieve our mission through community empowerment programs. We have full-time staff based in Manila, Philippines and abroad to advocate and give voice to our mission. We knock on doors of elected representatives and follow up on our program initiatives. In the field, our projects provide legal and social assistance to those who cannot speak for themselves.
 
Below is a summary of our journey so far:
 • 2000 – 2002: Australian Special Humanitarian Program which enabled 230 refugees to reunite with their close relative(s) in Australia;
 • 2004 – 2007: US Vietnamese Resettlement Project – Philippines (VRPP) which resulted in the resettlement of 1,573 individuals to the U.S.;
 • 2005 – 2007: Residence Permits for Vietnamese Nationals in the Philippines with Close Relatives in Norway which saw the departure of 49 cases (188 individuals);
 • 2005 – 2009: Canadian Public Policy for stateless Vietnamese in the Philippines enabled some 200 individuals including Filipino spouses and children to resettle in Canada with the support of community groups.
 • 2007 – present: Continued advocacy for the remaining cases in the Philippines, Thailand and Cambodia.
 • 2007 – present: Continued internship program for young Vietnamese from Vietnam and abroad.
At this time, VOICE is one of a few organisations spearheading advocacy efforts for the last remaining stateless Vietnamese in Southeast Asia from the ‘boat people’ exodus, following the fall of Saigon. Like a compass, our work and continuing advocacy efforts ensure that their ‘boats find a harbour.’
 
At the heart of our mission (and our name) is ‘Empowerment.’ VOICE is more than an aid organization. It is our goal to empower individuals so that they may have a voice.

Trả lời